LoVen special products B.V. Privacy verklaring

Ingangsdatum: 15 maart 2021

LoVen special products B.V. (“LoVen,” wij,”“ons,” of“onze“) hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy. Ter ondersteuning van ons engagement hebben wij deze privacyverklaring opgesteld om transparant te zijn over de gegevens die wij over u verzamelen en hoe deze worden gebruikt en gedeeld, alsook over de keuzes en rechten waarover u beschikt met betrekking tot de gegevens die wij over u bijhouden. Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Alle LoVen-websites, toepassingen, mededelingen, advertenties en andere online diensten en bronnen die deze privacyverklaring weergeven of er een link naar opnemen (gezamenlijk onze“website en online diensten“), maar met uitzondering van websites of online diensten die een ander privacybeleid of een andere verklaring weergeven of anderszins worden verstrekt.
 • Informatie over u die offline of via onze callcenters is verzameld (g.informatie op een visitekaartje dat op een beurs aan ons wordt verstrekt of informatie die telefonisch aan een medewerker van de klantenservice wordt verstrekt), maar met uitzondering van gevallen waarin uw informatie wordt verzameld in het kader van een ander privacybeleid of een andere kennisgeving die aan u beschikbaar wordt gesteld op het moment dat uw informatie wordt verzameld.
 • Informatie over u die door derden met ons wordt gedeeld voor ons eigen gebruik, alsmede openbaar beschikbare informatie die door ons wordt verzameld.

LoVen is de beheerder van uw persoonsgegevens en verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door of namens LoVen.

Informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren of te contacteren (wij noemen dit“persoonsgegevens“). Persoonsgegevens omvatten informatie die u niet direct bij naam identificeert of uw contactgegevens bevat, maar die kan worden gebruikt om vast te stellen dat een bepaalde computer of een bepaald apparaat toegang heeft gehad tot onze website en online diensten en die, indien gecombineerd met bepaalde andere informatie, kan worden gebruikt om u te identificeren. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken omvatten:

 • Volledige naam
 • Contactgegevens(postadres op het werk of thuis; telefoonnummer op het werk, mobiel of thuis; e-mailadres op het werk of persoonlijk)
 • Werkgever of agentschap, bedrijfstak en functietitel
 • Informatie over levering en betaling
 • Responsgegevens enquête
 • Informatie over onderwijs en ervaring(CV-informatie; beroepservaring; arbeidsverleden; onderwijs; certificeringen; persoonlijke interesses)
 • Informatie over betrokkenheid(geschiedenis van bestellingen, afspraken en samenwerking; informatie over contractuele relaties; vragen, feedback en opmerkingen; inhoud van e-mailwisselingen met ons)
 • IP-adres
 • Loggegevens
 • Cookiegegevens (inclusief cookies van derden en gerelateerde gegevens)
 • Locatiegegevens
 • Gebruik en toepassing van sociale media

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt (bijv.wanneer u een contactformulier via onze website indient of ons uw visitekaartje geeft op een beurs); wanneer gegenereerd door uw activiteit op onze website en online diensten (bijv., de hoeveelheid tijd die op een bepaalde pagina van onze website wordt doorgebracht); indien met ons gedeeld door onze zakelijke partners (bijv., verkopers van e-mailmarketing, sponsors van vakbeurzen of HR-personeelsbureaus); en indien beschikbaar via openbaar toegankelijke bronnen (bijv., door u gedeelde informatie op LinkedIn).

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, gebruiken, bewaren, organiseren, structureren, onthullen of verwerken anderszins persoonsgegevens zoals hieronder beschreven:

 • Wij verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens met ons deelt wanneer u een aanvraag indient of informatie aanvraagt via onze website, gebruiken wij deze informatie om u te antwoorden en u de gevraagde informatie te verstrekken. Indien u zich registreert voor toegang tot een online portaal of een andere online dienst waarvoor registratie vereist is, zullen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om u toegang te verschaffen tot de desbetreffende dienst en om uw account te onderhouden. Als u een product of dienst bij ons koopt, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om de bestelling uit te voeren en aan gerelateerde contractuele verplichtingen te voldoen, waaronder het verwerken van uw betaling, het vergemakkelijken van de levering en het nakomen van eventuele toepasselijke service- of garantieverplichtingen (in deze situaties kunnen wij uw betalingsgegevens ook opslaan, zodat u deze kunt gebruiken wanneer u de volgende keer een product of dienst bij ons wilt bestellen).
 • Om u nieuws en informatie te sturen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, inclusief het personaliseren van uw online service-ervaring en het leveren van inhoud en product- en dienstenaanbod dat relevant is voor uw interesses, inclusief gerichte aanbiedingen en advertenties via onze website en online diensten, sites van derden en via e-mail of sms.
 • Om belangrijke berichten te sturen, zoals mededelingen over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw interactie met ons, kunt u er over het algemeen niet voor kiezen deze communicatie niet te ontvangen.
 • Om de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze website en online diensten, producten, databases en andere technologische middelen te helpen handhaven.
 • Voor interne administratieve doeleinden, zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten, diensten en klantencommunicatie te verbeteren. Dit omvat verwerking ten behoeve van statistische analyse, met inbegrip van Google Analytics.
 • Voor marketingactiviteiten, waaronder het volgen van cookies van derden en het maken van een op interesses gebaseerd profiel met betrekking tot uw interacties met ons of anderen. Zie het gedeelte over het verzamelen en gebruiken van niet-persoonlijke gegevens hieronder en onze mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor aanvullende informatie.
 • Als u meedoet aan een sweepstake, wedstrijd of soortgelijke promotie, gebruiken wij de door u verstrekte informatie om dergelijke programma’s te beheren.
 • Om sollicitatiegesprekken te regelen, u in aanmerking te nemen voor een baan en de personeelsadministratie (voor zover u via onze website en online diensten solliciteert).
 • Wanneer wij wettelijke verplichtingen hebben om de persoonsgegevens te verwerken en voor juridische procedures en overheidsonderzoeken (zoals ingevolge bevelschriften, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen).
 • Verzoeken van betrokkenen beheren.
 • Voor interne onderzoeken naar mogelijk wangedrag of niet-naleving van ons beleid en onze procedures.
 • Voor de andere doeleinden die in deze privacyverklaring en onze mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën worden beschreven.

De toepasselijke rechtsgrondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens omvatten het volgende:

 • Op basis van uw toestemming: In sommige gevallen, op het moment dat u persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u later uw toestemming intrekken (of opt-out) door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens die al heeft plaatsgevonden. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, zullen wij u nadere informatie verstrekken op het moment dat wij uw toestemming verkrijgen.
 • Naleving van toepasselijke wetgeving of uitvoering van een contract: In specifieke omstandigheden kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een relevante wet/regelgeving of om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zult u waarschijnlijk geen bezwaar kunnen maken tegen deze verwerkingsactiviteit, maar hebt u meestal wel het recht op toegang tot of inzage in deze informatie, tenzij dit onze wettelijke verplichtingen zou belemmeren. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen, is het mogelijk dat u geen bezwaar kunt maken tegen deze verwerking, of dat, wanneer u ervoor kiest om zich uit te schrijven of bezwaar te maken tegen onze verwerking, dit gevolgen kan hebben voor ons vermogen om een contractuele verplichting die u verschuldigd bent, na te komen.
 • Ons gerechtvaardigd belang: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen om met u te communiceren en onze interacties met u te beheren met betrekking tot onze producten en diensten, wetenschappelijk onderzoek en educatieve mogelijkheden. Naast andere rechten die u kunt hebben zoals hieronder beschreven, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. U kunt uw bezwaar kenbaar maken door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Verzameling en gebruik van niet-persoonlijke gegevens

Verzamelde niet-persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website en online diensten gebruikt, verzamelen wij ook bepaalde niet-persoonlijke gegevens die op zichzelf geen individu identificeren. De soorten niet-persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken omvatten:

 • Loggegevens. Wanneer u onze website en online diensten gebruikt of ermee interageert, registreren onze servers bepaalde informatie die automatisch door uw browser (zoals Safari van Apple, Edge van Microsoft, Chrome van Google of Firefox van Mozilla) of apparaat wordt gemeld telkens wanneer u onze website en online diensten opvraagt, of wanneer inhoud van onze website en online diensten naar uw browser of apparaat wordt gedownload. Dit “loggegevens” omvat uw IP-adres (dat wordt gebruikt om uw locatie bij benadering af te leiden); internetserviceprovider; browsertype en -instellingen (g., inhoudstaal, cookie/DNT-voorkeuren); apparaatinformatie (bijv.type apparaat, besturingssysteem, fabrikant van het apparaat); verwijzende/uitgaande URL; datum en tijd van aanvraag/reactie; clickstream-gegevens; apparaat-ID of advertentie-ID; en gegevens in first-party cookies en soortgelijke technologieën (hieronder en in onze Mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën). Voor zover Internet Protocol (IP)-adressen of soortgelijke identificatoren door de lokale wetgeving als persoonsgegevens worden beschouwd, behandelen wij deze identificatoren echter ook als persoonsgegevens.
 • Locatiegegevens. Afhankelijk van de website en online diensten en de machtigingen van uw computer of apparaat, kunnen wij informatie verzamelen over de geschatte(bijv. land of postcode) of precieze locatie van uw apparaat (“locatiegegevens“). Er kunnen verschillende technologieën worden gebruikt om deze locatiegegevens te verzamelen, zoals IP-adressen, GPS en andere sensoren die informatie kunnen verschaffen over apparaten in de buurt, Wi-Fi-toegangspunten en zendmasten. Wij verzamelen de exacte locatie van uw computer of apparaat alleen met uw toestemming.
 • Cookie gegevens. Onze website en online diensten gebruiken cookies, pixel tags, software development kits, statistische identificatoren en soortgelijke technologieën (aangeduid als“cookies en soortgelijke technologieën“) om bepaalde niet-persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan (zoals loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens) wanneer u onze website en online diensten bezoekt of ermee interageert om ons te helpen onze website en online diensten en de informatie die door onze website en online diensten wordt verwerkt te beveiligen; de prestaties van onze website en online diensten te controleren en te verbeteren; het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen; en de doeltreffendheid van advertenties en websitefuncties te vergemakkelijken en te meten (informatie die is opgenomen in of gegenereerd door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën wordt in deze privacyverklaring aangeduid als “cookie data“). Wij behandelen de door cookies en soortgelijke technologieën verzamelde informatie als niet-persoonlijke gegevens. Deze cookies en soortgelijke technologieën, met inbegrip van hun gebruik op onze website en online diensten en uw keuzes met betrekking tot dergelijk gebruik, worden verder beschreven in onze mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.
 • Geaggregeerde gegevens. Wanneer wij informatie (waaronder persoonsgegevens) samenvoegen of anonimiseren, wordt dergelijke samengevoegde of geanonimiseerde informatie bovendien beschouwd als niet-persoonlijke gegevens in de zin van deze privacyverklaring.

Zie onze Mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, de soorten niet-persoonlijke gegevens die via deze technologieën worden verzameld en uw keuzes met betrekking tot het gebruik ervan op onze website en online diensten.

Gebruik van niet-persoonlijke gegevens

Wij kunnen niet-persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en bekendmaken voor welk doel dan ook. Als wij echter niet-persoonsgebonden gegevens combineren met persoonsgegevens, wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijft. Wij gebruiken niet-persoonlijke gegevens voor een aantal legitieme zakelijke doeleinden, waarvan sommige hieronder worden beschreven:

 • Wij verzamelen loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens zodat wij het gedrag van websitegebruikers beter kunnen begrijpen en onze producten, diensten en reclame kunnen verbeteren.
 • LoVen en onze online partners gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om persoonlijke gegevens te onthouden wanneer u onze website en online diensten gebruikt. Ons doel in deze gevallen is om uw ervaring met ons handiger en persoonlijker te maken. Het kennen van uw land en taal helpt ons een aangepaste en nuttigere website-ervaring te bieden. Als we weten dat iemand die uw computer of apparaat gebruikt een bepaald product heeft gekocht of een functie van de website heeft gebruikt, kunnen we onze advertenties en e-mailberichten beter afstemmen op uw interesses. Indien wij in dergelijke gevallen niet-persoonsgebonden gegevens koppelen aan persoonsgegevens, wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijft.
 • Wij verzamelen informatie over gebruikersactiviteiten op onze website en online diensten. Deze informatie wordt samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken aan onze klanten en websitegebruikers, en om te begrijpen welke delen van onze website en online diensten het meest interessant zijn. Geaggregeerde gegevens worden in het kader van deze privacyverklaring beschouwd als niet-persoonsgebonden gegevens.
 • Wij gebruiken niet-persoonlijke gegevens (waaronder loggegevens, locatiegegevensen cookiegegevens) om trends te begrijpen en te analyseren, om de website en online diensten te beheren, om meer te weten te komen over het gebruikersgedrag op de website en online diensten, om onze producten en diensten te verbeteren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel.

Wij kunnen ook soortgelijke gegevens verzamelen van e-mails die u worden toegezonden om ons te helpen bij het bijhouden welke e-mails worden geopend en op welke koppelingen door de ontvangers wordt geklikt. In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een “doorklik-URL” die verwijst naar inhoud op onze website en online diensten. Wanneer klanten op een van deze URL’s klikken, passeren zij een afzonderlijke webserver voordat zij op de bestemmingspagina van onze website en onlinediensten aankomen. Wij volgen deze doorklikgegevens om ons te helpen de belangstelling voor onderwerpen te bepalen en de doeltreffendheid van onze klantencommunicatie te meten. Als u niet op deze manier wilt worden gevolgd, moet u niet op tekst- of grafische koppelingen in de e-mailberichten klikken.

 • Wij kunnen ook niet-persoonlijke gegevens gebruiken (met inbegrip van logboekgegevens, locatiegegevens en cookiegegevens) om onze website en online diensten te onderhouden en te verbeteren; gebruikers van onze website en online diensten te verifiëren en authenticeren; fraude te voorkomen en onze website en online diensten en databases te beveiligen; betalingen te verwerken; de levering van producten en diensten te vergemakkelijken; gebruikersvoorkeuren en interesses te onthouden en te analyseren; de prestaties en effectiviteit van onze website en online diensten te volgen en te meten; onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren; advertenties te leveren die relevant zijn voor de interesses van de gebruiker of gebaseerd zijn op de locatie van de gebruiker, demografische gegevens of apparaatkenmerken; en voor elk ander doel dat in deze privacyverklaring of onze Mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Zie onze Mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie over onze verzameling en gebruik van niet-persoonlijke gegevens.

Informatie combineren

Indien wettelijk toegestaan, kunnen wij de persoonsgegevens die u ons via de website en online diensten verstrekt, combineren met informatie die wij verzamelen via andere LoVen-website en online diensten, onze offline administratie en informatie die ons door derden wordt verstrekt. Indien wettelijk toegestaan en haalbaar, kunnen wij uw persoonsgegevens ook combineren met informatie die is verzameld via uw gebruik van de website en online diensten (zoals loggegevens, locatiegegevensen cookiegegevens), in welk geval wij alle informatie die wordt gecombineerd of geassocieerd met uw persoonsgegevens als persoonsgegevens zullen behandelen zolang deze redelijkerwijs met uw persoonsgegevens in verband kan worden gebracht. Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om onze website en online diensten en productaanbiedingen te verbeteren, onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren, informatie aan u te communiceren en voor elk ander legitiem doel dat in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Hoe persoonsgegevens worden gedeeld en doorgegeven

Persoonsgegevens gedeeld met derden

Wij maken uw persoonsgegevens bekend aan derden die ons verschillende zakelijke diensten leveren(bijvoorbeeld het bewaken en onderhouden van onze website of interne bedrijfsapplicaties, het opstellen van nieuwsbrieven en mailings, en het betalen van commissies of andere bedragen). Deze dienstverleners en contractanten mogen deze persoonsgegevens alleen gebruiken om namens ons en volgens onze gedocumenteerde instructies diensten te verlenen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze gelieerde ondernemingen(bijvoorbeeld voor interne administratieve doeleinden of wanneer een LoVen-gelieerde onderneming een van onze bedrijfsfuncties ondersteunt). De namen en locaties van dergelijke filialen vindt u hier en hier.

Wij kunnen ook samenwerken met andere bedrijven om u producten, diensten of inhoud aan te bieden op een gezamenlijke of ‘co-branded’ basis. Als wij co-branded producten, diensten of inhoud aanbieden, kunt u zowel ons logo als het logo van de co-branded partner zien. Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van co-branded producten, diensten of inhoud, moet u mogelijk bepaalde gevraagde informatie verstrekken die kan worden gedeeld met onze co-branded partners. U dient het individuele privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze co-branded partners te lezen, aangezien deze in sommige opzichten kunnen afwijken van deze privacyverklaring. U kunt altijd afzien van het delen van uw persoonsgegevens met een co-branded partner door ervoor te kiezen het product, de dienst of de verstrekte inhoud niet te gebruiken.

We kunnen ook informatie die we verzamelen doorgeven aan juridische adviseurs, wetshandhavers en andere bevoegde autoriteiten in speciale gevallen, waaronder: (i) wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat deze openbaarmaking noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of een rechtszaak aan te spannen tegen iemand die onze rechten en eigendom of die van een andere persoon kan schaden of aantasten; of (ii) wanneer wij van mening zijn dat dit vereist wordt door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften.

Als LoVen geheel of gedeeltelijk wordt gefuseerd met een andere entiteit, kan de informatie die wij over u hebben worden overgedragen aan een derde partij als onderdeel van die transactie. Uw gegevens kunnen ook deel uitmaken van de activa waarop financieringsovereenkomsten van ons betrekking hebben.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

In sommige gevallen bevinden de dienstverleners, zakenpartners, aan LoVen gelieerde ondernemingen en anderen waarmee wij persoonsgegevens delen zich in andere landen. Het beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens in deze andere landen is mogelijk niet hetzelfde als het beschermingsniveau in uw land. In deze gevallen beschermen wij alle informatie die aan derde landen wordt doorgegeven met passende waarborgen, zoals contractuele clausules die door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten zijn goedgekeurd (indien vereist en van toepassing). Alle LoVen-filialen buiten de Europese Unie die toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze ontvangen, zijn onderworpen aan gegevensbeschermingscontracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die deze filialen een beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens opleggen dat gelijkwaardig is aan de Europese gegevensbeschermingsvereisten.

In elk geval delen wij persoonsgegevens alleen met onze gelieerde ondernemingen en derden die namens ons diensten verlenen, indien deze gelieerde ondernemingen en derden voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zodat de verwerking die zij uitvoeren voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving en de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt.

Uw rechten

U hebt verschillende rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, overdragen en verwerken van uw persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven. Wij behouden ons echter het recht voor deze rechten te allen tijde te beperken wanneer dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan, ook wanneer uw identiteit niet redelijkerwijs kan worden geverifieerd of wanneer uw rechten de rechten en vrijheden van anderen schaden. Om een van de onderstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de toepasselijke contactgegevens
hieronder
.

Toegangsrecht

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht op toegang tot de gegevens en op bepaalde informatie over de verwerking ervan.

Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie van persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen wanneer een van de volgende zaken van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • U trekt uw toestemming in(wanneer de verwerking op deze toestemming is gebaseerd).
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking wanneer deze is gebaseerd op ons legitieme belang (of dat van een derde) en er geen doorslaggevende legitieme redenen zijn voor de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de toepasselijke wetgeving.

Dit recht op wissen is echter niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist; of
 • Archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of statistische doeleinden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer een van de volgende zaken van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist.
 • De verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op ons (of een derde partij) legitieme belang en u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zoals hieronder direct beschreven).

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken (op gronden die verband houden met uw situatie) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of wanneer de verwerking is gebaseerd op ons (of een derde) legitiem belang. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van ons legitieme belang, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór deze intrekking.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere entiteit door te geven, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Uw verzoek doet geen afbreuk aan de rechten van anderen;
 • Uw verzoek doet geen afbreuk aan onze rechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten);
 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent; en
 • De verwerking geschiedt langs geautomatiseerde weg.

Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde beslissingen

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) gebaseerde beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, tenzij dit krachtens het toepasselijke recht is toegestaan.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteit. U hebt het recht om een dergelijke klacht in te dienen in het Europese land van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van een vermeende inbreuk indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Een lijst van alle Europese toezichthoudende autoriteiten en hun respectieve contactgegevens vindt u hier.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij bieden redelijke technische, fysieke en organisatorische waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder waarborgen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens die kunnen leiden tot fysieke, materiële of immateriële schade. Voor zover passend of vereist door de toepasselijke wetgeving, omvatten deze veiligheidsmaatregelen:

 • De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bevoegde werknemers en dienstverleners die toegang nodig hebben om de in deze privacyverklaring beschreven activiteiten namens ons uit te voeren.
 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd waar nodig of wettelijk verplicht, en gevoelige persoonsgegevens die worden overgedragen naar of opgeslagen op een mobiel apparaat, worden gecodeerd met behulp van door de industrie geaccepteerde coderingsoplossingen.
 • LoVen-personeel dat betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens wordt geïnformeerd over de vertrouwelijke aard van persoonsgegevens, krijgt een passende opleiding over hun verantwoordelijkheden en is overeenkomstig het LoVen-beleid verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te handhaven.
 • De doeltreffendheid van onze veiligheidsmaatregelen wordt regelmatig getest, beoordeeld en geëvalueerd om de voortdurende veiligheid van de verwerkingssystemen te garanderen.
 • Op internet aangesloten databanken met persoonsgegevens worden gecontroleerd op ongeoorloofde inbraken met behulp van netwerkgebaseerde en/of hostgebaseerde inbraakdetectiemechanismen.
 • Dienstverleners en andere derden die door ons worden ingeschakeld om namens ons persoonsgegevens te verwerken, zijn contractueel verplicht persoonsgegevens uitsluitend volgens onze gedocumenteerde instructies te verwerken en moeten zorgen voor soortgelijke veiligheidsmaatregelen als die welke door ons worden gebruikt of zoals vereist krachtens de toepasselijke wetgeving.

Hoewel wij ernaar streven een redelijke en passende beveiliging te bieden voor de persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren, kan geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële inbreuken op de beveiliging voorkomen. Met name e-mail of formulieren die via onze website en online diensten worden verzonden, zijn mogelijk niet veilig. U moet goed opletten voordat u besluit ons informatie via e-mail te sturen. Bovendien, als u een account aanmaakt via onze website en online diensten, is het uw verantwoordelijkheid om uw toegangsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik.

Bewaring en verwijdering van persoonsgegevens

Wij passen redelijke beperkingen op het bewaren van persoonsgegevens toe en handhaven deze, en verwijderen deze persoonsgegevens in het algemeen zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder verwerkt. Wij kunnen echter gearchiveerde kopieën van uw persoonsgegevens blijven bewaren voor legitieme zakelijke doeleinden en indien nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Bovendien kunnen wij anonieme, geaggregeerde of geanonimiseerde informatie blijven opslaan voor elk legitiem zakelijk gebruik dat in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Links naar websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op websites en online diensten van LoVen die naar deze privacyverklaring verwijzen. Onze website en online diensten kunnen echter links bevatten naar sites of diensten van derden(bijv. websites met betrekking tot branchebeurzen en conferenties). Wij onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bronnen van derden, en onze privacyverklaring is niet van toepassing op sites die niet door ons worden beheerd, zelfs als u dergelijke sites bezoekt via een link op onze website en online diensten. U dient het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elke site van derden te lezen voordat u informatie verstrekt aan de beheerder van die site.

Hoe ons te contacteren

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, ons gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten met betrekking tot dit gebruik, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

LoVen special products B.V.

NIEUWE WATERWEG 10 5347 JS OSS (NL)

(+31) 73 643 02 88 – privacy@caplugs.com

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring naar eigen goeddunken en te allen tijde te wijzigen. Wanneer wij deze wijzigen, zullen wij de bijgewerkte kennisgeving op onze website en online diensten plaatsen, en deze zal van kracht zijn vanaf de datum waarop deze is geplaatst. Wanneer u onze website en online diensten blijft gebruiken na het plaatsen van de wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

 

Mededeling over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën
(“Cookie Notice”)

 

Door gebruik te blijven maken van onze website en online diensten, stemt u in met het gebruik van
cookies en soortgelijke technologieën zoals beschreven in deze

Cookie Mededeling
en onze
privacyverklaring

Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Onze website en online diensten gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om bepaalde niet-persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan (zoals loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens) wanneer u onze website en online diensten bezoekt of ermee interageert om ons te helpen onze website en online diensten te beveiligen, evenals de informatie die door onze website en online diensten wordt verwerkt; de prestaties van onze website en online diensten te bewaken en te verbeteren; het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen; en de doeltreffendheid van advertenties en websitefuncties te vergemakkelijken en te meten. Deze cookies en soortgelijke technologieën omvatten:

 • Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar en opgeslagen door uw browser wanneer u onze website en online diensten bezoekt of ermee interageert. Deze cookies worden vervolgens ongewijzigd teruggestuurd naar de partij die de cookie heeft geplaatst bij elk bezoek aan of interactie met onze website en online diensten (waaronder onze advertenties op sites van derden), zodat de partij die de cookie heeft geplaatst uw browser of apparaat kan herkennen. Cookies zijn ofwel first-party cookies of third-party cookies. “Cookies van de eerste partij” worden naar uw browser gestuurd door de partij die de site die u bezoekt beheert (g., cookies geserveerd door LoVen wanneer u onze website bezoekt). “Cookies van derden” naar uw browser worden gestuurd door een andere partij dan de partij die de site die u bezoekt beheert (bijv., cookies verzonden door onze online partners, zoals Google Analytics, wanneer u onze website bezoekt). Wanneer wij cookies gebruiken, kunnen wij bovendien“sessiecookies” gebruiken (die blijven bestaan tot u uw browser sluit) of“permanente” cookies (die blijven bestaan tot u of uw browser ze verwijdert). Sommige van de cookies die wij gebruiken op onze website en online diensten kunnen gekoppeld zijn aan uw persoonlijke gegevens (zoals uw e-mailadres) en andere niet. Als wij echter niet-persoonsgebonden gegevens (zoals cookiegegevens) koppelen aan persoonsgegevens, wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijft.
 • Pixel Tags. Pixel tags (ook bekend als web beacons) zijn kleine blokjes code die op onze website en online diensten zijn geïnstalleerd en die onze online partners in staat stellen om cookies te serveren wanneer u onze website en online diensten bezoekt en worden over het algemeen gebruikt in combinatie met cookies om activiteiten van gebruikers op onze website en online diensten te volgen, relevante loggegevens te ontvangen en cookiegegevens, en het uitvoeren van andere activiteiten met betrekking tot het toezicht op en de analyse van het gebruik en de prestaties van onze website en online diensten.
 • Software Development Kits. Softwareontwikkelingskits (ook SDK’s genoemd) functioneren als cookies en pixeltags van derden, maar werken in de mobiele app-omgeving waar cookies en pixeltags niet zo effectief kunnen functioneren. In plaats van cookies en pixels te gebruiken, kunnen wij stukjes code (de SDK) die door onze online partners (zoals reclamebedrijven, advertentienetwerken en analyseproviders) worden geleverd, in onze mobiele apps installeren zodat deze online partners het gebruik en de prestaties van onze mobiele apps en diensten kunnen controleren en analyseren.
 • Statistische kenmerken. Statistische identifiers zijn identifiers die aan de hand van bepaalde apparaatinformatie en loggegevens worden gemaakt. Tezamen maakt deze informatie uw browser of apparaat voldoende onderscheidend voor een server of vergelijkbaar systeem om redelijkerwijs vast te stellen dat het in de loop der tijd dezelfde browser of hetzelfde apparaat tegenkomt. Statistische identificatiemiddelen stellen ons en onze partners in staat uw browser of apparaat op unieke wijze te identificeren voor dezelfde doeleinden als cookies. Aan uw persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) kunnen statistische identificatoren worden gekoppeld. Indien wij echter niet-persoonsgebonden gegevens koppelen aan persoonsgegevens, wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijft.

Hoe cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt

Cookies en soortgelijke technologieën die op onze website en online diensten worden gebruikt (inclusief de door dat gebruik verkregen informatie) vallen onder vier categorieën:

Essentieel Onze website en online diensten maken gebruik van eerste- en derdecookies en soortgelijke technologieën die nodig zijn om ons bedrijf te runnen en onze website en online diensten te onderhouden, waaronder het verifiëren en authenticeren van websitegebruikers; het voorkomen van fraude en het beveiligen van onze website en online diensten en databases; het verwerken van betalingen; gebruikers in staat stellen zich op onze website en online diensten te bewegen en hun functies te gebruiken; en het voldoen aan toepasselijke wetten en industrienormen. Deze cookies en soortgelijke technologieën verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor marketing of het volgen van uw surfactiviteiten. Deze categorie cookies kan over het algemeen niet worden uitgeschakeld.
Prestaties Onze website en online diensten kunnen gebruik maken van eerste- en derdecookies en soortgelijke technologieën om verbeterde functies te bieden en gebruikersvoorkeuren te onthouden, waaronder het identificeren van terugkerende gebruikers bij een bezoek aan onze website (bijv.om uw inloggegevens te onthouden); het bijhouden van gebruikersvoorkeuren, interesses en in het verleden bekeken of gebruikte items (bijv., voorkeurstaal of eerdere aankopen); en het aanbieden van sociale functies waarmee gebruikers via onze website en online diensten kunnen communiceren met sociale mediadiensten (bijv., Facebook of Twitter, zoals hieronder verder wordt beschreven).
Analytics Onze website en online diensten kunnen cookies en soortgelijke technologieën van eerste en derde partijen gebruiken voor analyse, productontwikkeling en marktonderzoek, waaronder het analyseren van de manier waarop gebruikers onze website en online diensten bezoeken en gebruiken; het volgen en meten van de prestaties en effectiviteit van onze website en online diensten; het optimaliseren van de locatie van advertenties, websitefuncties en andere inhoud op onze website en online diensten; statistische rapportage in verband met websiteactiviteit; analyse van gebruikersvoorkeuren en -gedrag en marktkenmerken en -trends om onze producten en diensten, websites en advertenties te ontwikkelen en te verbeteren; segmentering van doelgroepen om functies van onze website en online diensten te testen; en het uitvoeren van onderzoek naar onze consumenten, producten en online diensten.
Reclame Onze website en online diensten kunnen cookies en soortgelijke technologieën van eerste en derde partijen gebruiken om advertenties op en buiten onze website en online diensten aan te bieden, te volgen en te meten, inclusief advertenties die relevant zijn voor uw interesses (bijv.advertenties op basis van uw eerdere interactie met onze website of op basis van voorspellingen over uw interesses op basis van uw browse-activiteiten op verschillende websites in de loop der tijd); en advertenties op basis van uw locatie, demografische gegevens of apparaatkenmerken. Cookies worden ook gebruikt voor het volgen en meten van het bereik en de frequentie van advertenties en het reguleren van de levering van dergelijke advertenties(bijv. het aftoppen van het aantal keren dat u een bepaalde advertentie ziet).

Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën door onze online partners

Wij kunnen verkopers en andere online partners gebruiken om sommige van de hierboven beschreven essentiële, prestatie-, analyse- en reclameactiviteiten uit te voeren, met inbegrip van het leveren van publieksmetingen en analysediensten, het namens ons aanbieden van advertenties op onze website en online diensten en op sites van derden, en het traceren en rapporteren van de prestaties van dergelijke advertenties. Deze online partners kunnen cookies van derden en soortgelijke technologieën gebruiken om bepaalde gegevens te verzamelen en op te slaan. loggegevens, locatiegegevens, cookiegegevens en andere informatie wanneer u onze website en online diensten en andere niet-gelieerde sites bezoekt of ermee interageert, om uw browser of apparaat te identificeren en hun respectieve diensten aan te bieden. Verder kunnen deze online partners gegevens die op onze website en online diensten zijn verzameld, combineren met informatie die is verzameld op niet-gelieerde sites of met andere gegevens die door deze online partners worden bijgehouden. Hun gebruik van gegevens die op onze website en online diensten en sites van derden worden verzameld, is onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Wij kunnen bijvoorbeeld cookies van derden gebruiken om onze advertenties op websites van derden aan te bieden via een gebruikelijke vorm van online reclame die “retargeting” wordt genoemd. Retargeting werkt door het aanbieden van advertenties op een website op basis van de activiteiten van een persoon op een andere website(bijv. als u een product of dienst op onze website bekijkt, kunt u later advertenties voor onze producten en diensten zien wanneer u een website van een derde partij bezoekt). Daartoe staan wij onze online partners (zoals Google of andere verkopers van advertentienetwerken) toe hun eigen cookies van derden te plaatsen wanneer gebruikers onze website en online diensten bezoeken, waardoor deze online partners gebruikers kunnen herkennen die eerder onze website en online diensten hebben bezocht. Wanneer deze gebruikers een website van een derde partij bezoeken die functies bevat die door onze online partners worden aangeboden(bv. waar onze online partners advertentieruimte hebben gekocht), kunnen onze online partners de interesse van de gebruikers in onze producten en diensten herkennen en een van onze advertenties op de website van de derde partij aanbieden.

Uw cookiekeuzes

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Met browsers kunnen personen echter cookies verwijderen of blokkeren als zij dat wensen. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van browsercookies raadpleegt u de instellingen of het tabblad voorkeuren van uw browser. Meer informatie vindt u hier:

Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Safari (Desktop)
Opera Opera Mobiel Android Browser Safari (Mobiel)

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van de fabrikant van uw browser.

Naast het verwijderen en blokkeren van browsercookies in het algemeen, kunnen de volgende opt-out mechanismen beschikbaar zijn als onze website en online diensten gebruik maken van de hieronder vermelde cookies van derden:

 • Google Analytics. Onze website en online diensten kunnen gebruik maken van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om informatie over de prestaties en het gebruik van onze website en online diensten te verzamelen en te analyseren. Meer informatie over Google Analytics vindt u hier. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld en gebruikt zoals beschreven, gebruik dan de Google Analytics opt-out die hier beschikbaar is.
 • Google Remarketing. Onze website en online diensten kunnen gebruikmaken van Google’s Remarketing met Google Analytics, zodat Google informatie over uw bezoeken aan onze website en online diensten en andere niet-gelieerde websites kan gebruiken om de effectiviteit van advertenties te meten en advertenties over onze producten en diensten weer te geven die voor u interessant kunnen zijn. Zoals hierboven beschreven, plaatst Google zijn eigen cookies wanneer gebruikers onze website en online diensten bezoeken, waardoor Google gebruikers kan herkennen die eerder onze website en online diensten hebben bezocht wanneer deze gebruikers andere niet-gelieerde sites bezoeken die ook gebruikmaken van de diensten en cookies van Google. Meer informatie over Google’s Remarketing met Google Analytics vindt u hier. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld en gebruikt zoals beschreven, gebruik dan de Google Analytics opt-out die hier beschikbaar is.
 • Adobe Analytics. Onze website en online diensten kunnen gebruik maken van Adobe Analytics van Adobe Systems. Adobe Analytics gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website en online diensten, zoals welke links het meest worden gebruikt, hoe gebruikers onze website en online diensten vinden en of onze website en online diensten efficiënt werken. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld en gebruikt zoals beschreven, ga dan naar de Adobe Analytics opt-out site hier.
 • Facebook Custom Audiences. Onze website en online diensten kunnen Facebook Custom Audiences gebruiken om op Facebook advertenties te tonen over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Meer informatie over Facebook Custom Audiences vindt u hier. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld en gebruikt zoals beschreven, gebruik dan de opt-outmogelijkheid die hier beschikbaar is.
 • Interest Based Advertising. Onze website en online diensten kunnen gebruik maken van eerste- en derdecookies en soortgelijke technologieën voor gerichte reclame op basis van de interesses, demografische gegevens en eerdere surfactiviteiten van de gebruiker. Als u niet wilt dat uw informatie door ons wordt verzameld en gebruikt voor deze doeleinden, ga dan hierheen.
 • Mobile Apps. Voor cookies en soortgelijke technologieën die op mobiele apps (zoals software development kits) worden gebruikt voor bepaalde gerichte reclameactiviteiten, volgt u de onderstaande stappen om u af te melden voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie voor dergelijke doeleinden (tenzij de fabrikant van uw mobiele apparaat andere instructies geeft):
  • iOS-gebruikers: Start “Instellingen” > Tik op “Privacy” en scroll naar beneden en tik op “Adverteren” > Schakel “Limit Ad Tracking” in. U kunt uw reclame-identificatie ook opnieuw instellen door hier te tikken op “Reset reclame-identificatie”.
  • Android-gebruikers: Open je app-lade en start de Google Setting-app > Tik op “Ads” onder Services en schakel de optie “Opt out of interest-based ads” in. U kunt uw reclame-ID ook opnieuw instellen door op “Reset reclame-ID” te tikken.

De bovenstaande lijst identificeert enkele van de cookies van derden die wij op onze website en online diensten kunnen gebruiken. Wij kunnen op onze website en online diensten echter gebruik maken van andere cookies en soortgelijke technologieën van derden die hier niet worden genoemd. Deze lijst kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sociale Plugins

Onze website en online diensten kunnen gebruik maken van sociale plugins(bijvoorbeeld de Facebook “Like” knop of “Delen naar Twitter” knop) om u in staat te stellen gemakkelijk informatie met anderen te delen. Wanneer u onze website en online diensten bezoekt, kan de exploitant van de sociale plugin een cookie op uw browser of apparaat plaatsen, waardoor die exploitant gebruikers kan herkennen die onze dienst eerder hebben bezocht. Als u eerder hebt ingelogd op de bijbehorende social media website(bijv. Facebook of Twitter) voordat u onze website en online diensten bezoekt, stelt de social plugin die social media website in staat om informatie te ontvangen over uw bezoek aan bepaalde pagina’s op onze website en online diensten. De sociale plugin kan deze informatie verzamelen voor al deze gebruikers die op sociale netwerken zijn ingelogd, ongeacht of ze specifiek met de plugin interageren op onze website en online diensten(bv. door op “Vind ik leuk” of “Delen” te klikken). De social plugin kan de social media website ook toestaan om informatie over uw activiteiten op onze website en online diensten te delen met andere gebruikers van hun social media website. Voor meer details over de informatie die via een bepaalde social media plugin wordt gedeeld, dient u het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die social media site te raadplegen.

Niet volgen (DNT)

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat uw online activiteiten worden gevolgd. Een daarvan is het instellen van een voorkeur in uw browser die websites die u bezoekt waarschuwt dat u niet wilt dat zij bepaalde informatie over u verzamelen. Dit wordt een Do-Not-Track (“DNT“) signaal genoemd. Onze website en online diensten reageren momenteel niet op deze signalen van webbrowsers. Momenteel is er geen algemeen aanvaarde norm voor wat een bedrijf moet doen wanneer een DNT-signaal wordt gedetecteerd.

Ontmoet Caplugs tijdens de Mecspe beurs! Onze ingenieurs zijn aanwezig op de beurs om u te helpen voor een passende beschermingsoplossing op maat. Van 29 tot 31 maart 2023, hal 36, rij E, stand 57.

Klik hier voor meer informatie